Τεχνική Υποστήριξη & Εκπαίδευση

Υπεύθυνοι Τεχνικού Τμήματος
Καπηνιάρης Αναστάσιος – Ηλεκτρονικός
Βήχας Κωνσταντίνος – Μηχανικός Βϊοιατρικής Τεχνολογίας

Τηλ.: 210 600 61 62

Πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα & Κύπρο

Η φιλοδοξία μας να προσφέρουμε εξοπλισμό υψηλής ποιότητας εμπεριέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο
εξυπηρέτησης και υποστήριξης.

Η παροχή αξιόπιστων συμβουλών και βοήθειας με απλό τρόπο, καθημερινά και χωρίς ωράριο,
είναι αυτό που εκτιμούν οι πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Από την πρώτη μας γνωριμία αναζητούμε την ιδανικότερη λύση για την κάλυψη των καθημερινών
σας αναγκών μέσα στα οικονομικά πλαίσια που εσείς καθορίζετε ..

Shopping Basket