Οθόνη Οπτοτύπων NIDEK SC – 1600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιλέξιμη απόσταση εργασίας 2,5-6m.

Πολωμένοι πίνακες (optional).

Μεγάλο εύρος εξετάσεων.

Διάφορα είδη πρότυπων πινάκων οπτικής οξύτητας (Γράμματα, Αριθμοί,  παιδικός πίνακας κα).

Λειτουργίες έξυπνης απεικόνισης.

Ένδειξη διαφάνειας των εικόνων.

Λειτουργία αναστροφής λευκού και μαύρου.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Συμπληρώστε τη φόρμα για να κατεβάσετε το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό του συγκεκριμένου είδους. 

    Comments are closed.